Nieuws van het bestuur

Beste Leden,

U heeft net ons clubblad ontvangen of gaat hem een dezer dagen ontvangen. Er staan een paar belangrijke punten in die voor een ieder die ringen besteld belangrijk zijn.

Met ingang van 1 ronde ringenbestellen 2022 zal dit plaatsvinden bij Jerry Oosterhof, Johan Hakvoort heeft Jerry afgelopen jaar mee laten lopen zoals we dit ook hebben besproken op de jaarvergadering 2020.

Ook zult u de agenda van de jaarvergadering vinden in het clubblad, de eerst volgende ledenvergadering die na de covid-19 perikelen doorgang kan vinden zal dan ook onze jaarvergadering zijn.

Deze jaarvergadering zijn er bestuursverkiezingen voor de functie Penningmeester: René Konter (herkiesbaar), 2de voorzitter: Freddy Elbert (herkiesbaar), Ringencommissaris: Johan Hakvoort (niet herkiesbaar) Zoals ook hier boven te lezen zal Jerry de functie gaan bekleden.

We willen Jerry veel succes wensen met zijn nieuwe functie als Ringencommissaris. En Johan vast bedanken voor zijn inzet als bestuurslid en een goede overdracht in de jaarvergadering zullen we het officieel doen.

Als er nieuws is zullen we u via de site en mail informeren.

Covid-19 maatregelen en TT Goudvink

Beste Leden,


We hebben allemaal de overheidsmaatregelen gehoord voor de komende 4 weken met evaluatie over 2 weken. Deze maatregelen zijn nog strenger geworden op veel punten, voor ons blijft dat we met max 4 personen in ons clubgebouw kunnen.


Helaas houd dat in dat ook wij noodgedwongen onze onderlinge TT moeten annuleren.

We hebben als bestuur besloten om clubgebouw tot 1 december gesloten te houden voor Ledenvergaderingen, vogelbeurzen, kaartavonden, enz

Wel zullen er in kleine groepjes van max 4 wat geplande werkzaamheden worden uitgevoerd.


We houden jullie op de hoogte. 

Nieuwe corona maatregelen, clubgebouw 3 weken dicht.

Beste Leden,


Zoals jullie allemaal mee hebben gekregen zijn de maatregelen door de overheid weer aangescherpt voor de komende 3 weken.
We hebben navraag gedaan bij de veiligheidsregio Twente wat dit exact inhoudt voor ons clubgebouw. Omdat alleen sportkantine en Horeca stond beschreven.

Het antwoord van de veiligheidsregio Twente was dat we met max 4 personen er mochten zijn in het gebouw. 

Dus dat houd in dat we de komende 3 weken het clubgebouw dicht houden, en wachten wat de volgende maatregelen zullen worden van onze overheid.
We houden jullie op de hoogte per mail en Facebook pagina. 

Het Bestuur

Update G.V.V. de Goudvink COVID-19 maatregelen

Beste Leden,
We zijn even verder met de intelligente lockdown, en er komen langzaam versoepelingen.Zo mag de Horeca langzaam weer open, en alleen blijkt dit niet te gelden voor clubgebouwen. 


Dit houd voor ons in dat we moeten wachten tot minimaal 1 september, we weten nog niet wat dan de regels zijn dus moeten we gewoon afwachten. Als bestuur houden we goed de regels in de gaten en als we meer weten zullen we jullie op de hoogte houden.


Uiteraard zijn we gewoon bereikbaar voor vragen van leden.
Ook het ringen bestellen kan gewoon doorgaan, kijk even op onze site voor info en formulieren  https://gvv-goudvink.nl/ringcommissaris/

Zoals sommigen gisteren hebben gezien op onze Facebookpagina was het gisteren alweer 70 jaar geleden dat onze vereniging G.V.V. de Goudvink is opgericht.  Uiteraard zullen we op een later moment na de Corona periode ons glas heffen op dit heugelijke feit.  


We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd. 

Het Bestuur G.V.V. de Goudvink

image.png

Rabobank helpt

Beste Leden,

In deze periode van Corona zit ook het clubgebouw van G.V.V. de Goudvink noodgedwongen dicht. Naast dat dit uitermate vervelend is voor diverse clubactiviteiten niet doorgaan. Heeft dit ook financieel gevolgen want de inkomsten tijden de diverse activiteiten zorgen er voor dat de vaste lasten van ons clubgebouw worden betaald.

Nu heeft onze penningmeester contact gehad met de Rabobank en omdat zij meer lokale verenigingen en stichtingen steunen in deze periode . De commissie Coöperatief Fonds van Rabobank Twente Oost gaf aan dat we niet geheel binnen alle voorwaarden paste maar dragen verenigingen nu eenmaal een warm hart toe en ook wij hebben een mooie bijdrage ontvangen van de Rabobank Twente Oost. #rabohelpt

Wij zijn als bestuur erg blij met deze bijdrage en willen de Rabobank Twente Oost dan ook namens Bestuur en de Leden van de Goudvink bedanken voor financiële hulp.

Belangrijkste punten jaarvergadering 17-02-2020

Beste Leden,

Ik heb net een mail uitgestuurd aan alle leden.

Hier staan de belangrijkste punten van de jaarvergadering.

Waaronder aanpassing contributie, Minimaal en maximaal aantal punten op TT, wijziging van keurdag en uitslagen bestuursverkiezing en weer instellen van generaalkampioen.

Geen mail gehad, geef dan je correcte mail adres door op secretaris@gvv-goudvink.nl

Mattie Meester grote winnaar TT 2019

Mattie Meester met zijn bekers en winnende vogel.
Geslaagde TT2019 G.V.V. de Goudvink.

We kunnen als G.V.V. de Goudvink terug kijken op een geslaagde onderlinge tentoonstelling. De aankleding van de TT ruimte zag er weer fantastisch uit, en de vogels hadden weer mooie punten.

Mattie Meester heeft mooiste vogel van de show de witband kruisbek 95 punten en wint daarmee ook het Bondskruis. En wordt ook clubkampioen met zijn 5 beste vogels haalt hij 464 punten.

Ook de rest van de prijzen waren mooi verdeeld

Jubilarissen

Ook hebben we een aantal jubilaressen gehuldigd tijdens de opening vam de TT.

12,5 jaar speld: Daan Geluk, Henk van der Horst, Erik Jonker, Henk van der Neut en Maarten Kloos voor het al 12 jaar voeren van de TT vogels

40 Jaar speld: Dirk van Dijk

50 jaar speld: Egbert van Dijk . De speld is uitgereikt door districtbestuurder Jan van Duuren met een paar mooie woorden. Ook is er een 50 jaar speld uitgereikt aan Nellie Tonnema na het overlijden van haar man heeft zij het lidmaatschap doorgezet en ze zouden dit jaar samen 50 jaar lid zijn.

25 jaar speld zal op een later tijdstip worden uitgegeven aan Eddy Stubener hij was niet aanwezig.

FAMILIEDAG 2019

Beste Leden,

Op zondag 7 juli staat onze familiedag 2019 weer op het programma.

Dit jaar is het is er weer een leuke fietstocht uitgezet.
De fietsers zullen 10:30 vertrekken bij het clubgebouw.

En aansluitend rond de klok 14:00 is de BBQ voor de mensen die zich hebben opgegeven.
Kosten voor de BBQ zijn net als voorgaande jaren € 10,- per persoon.

Opgave kan door Linda Boers te bellen 053-4613246 of via het simpel onderstaande inschrijflijst.

Rabo Clubkas Campagne

Jouw stem is geld waard!

Rabobank Twente Oost draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Twente Oost stelt € 150.000,- beschikbaar! Ook G.V.V. de Goudvink doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen

Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april mogen klanten van Rabobank Twente Oost drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. G.V.V. de Goudvink ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor G.V.V. de Goudvink belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor energie zuinige maatregelen. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan G.V.V. de Goudvink tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Twente Oost. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/twenteoost. Bedankt voor jouw steun!

Groeten van G.V.V. de Goudvink

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink