Club Info

Informatie over G.V.V. “De Goudvink”

Hier onder vind u de algemene informatie over GVV de Goudvink.
In de linker menu vind u specifieke informatie over Het bestuur, Clubgebouw, Lidmaatschap, Ringenbestelling en de Vogelbeurs

De vogelvereniging G.V.V. “De Goudvink”is opgericht op 13 mei 1950. Zij is aangesloten bij de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers). Hiervan krijgen de bondsleden elke maand een clubblad in huis dat “Onze Vogels” heet. Het aantal bondsleden, clubleden en jeugdleden samen varieert zo rond de 90. Onze vogelvereniging heeft diverse soorten kwekers in huis. Zoals kwekers van kanaries, tropische vogels, grote en kleine parkieten, Europese cultuurvogels, ook wel bekend om de naam wildzang, agaporniden, duiven en grondvogels.

Elk jaar houdt G.V.V. “De Goudvink” een onderlinge tentoonstelling waar de kwekers hun mooiste vogels kunnen inzenden.
Hiermede kan men meedingen naar de prijzen. Verder zijn er nog verschillende andere tentoonstellingen, allereerst de provinciale tentoonstelling, de bondsshow te Apeldoorn en de wereldtentoonstelling.

Buiten de kweek om heeft: “De Goudvink’’ nog meer activiteiten. Zoals de maandelijkse ledenvergadering, kaartavonden, het hokkenbezoek, en een familiedag met vissen, fietsen en barbecue en lezingen.

Ook hebben we een maandelijkse vogelbeurs waar iedereen zijn of haar vogeltjes kan kopen of verkopen.
De vogelvereniging geeft zelf een clubblad uit waarin alle informatie staat van de vereniging.
Zoals het aanmelden als lid, de kosten van het lidmaatschap, mededelingen van de ringencommissaris, de mogelijkheden van adverteren enz.

Wilt u meer weten over deze vogelvereniging kunt U contact opnemen met de voorzitter J.A Hemme

Of een mailtje sturen naar voorzitter@gvv-goudvink.nl

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink