Het Bestuur

Het bestuur van G.V.V. “De Goudvink” wordt
gevormd door onderstaande personen:

Voorzitter:

Egbert van Dijk
Telefoon: 053-4611136
E-mail: voorzitter@gvv-goudvink.nl

Secretaris/Ledenadministratie:

Bert Hemme
Telefoon: 053-4610829
E-mail: secretaris@gvv-goudvink.nl

Penningmeester:

Rene Konter
Telefoon: 053-4613684<
E-mail: penningmeester@gvv-goudvink.nl

Ringcommissaris:

Jerry Oosterhof
Telefoon: 06-40187148
E-mail: ringencommissaris@gvv-goudvink.nl

2e Voorzitter:

Freddy Elbert
E-mail: freddy@gvv-goudvink.nl

2e Secretaris /Webmaster :

Marcel Levers
Telefoon : 06-53744755
E-mail:  webmaster@gvv-goudvink.nl

Bestuurslid:

Roel van Dijk
Telefoon: 06-20626396
E-mail:  roel@gvv-goudvink.nl 

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink