Het Bestuur

Het bestuur van G.V.V. “De Goudvink”wordt
gevormd door onderstaande personen:

Voorzitter:

Egbert van Dijk
Schoolstraat 79
7534 CB Glanerbrug
Telefoon: 053-4611136
E-mail: voorzitter@gvv-goudvink.nl

Secretaris/Ledenadministratie:

Bert Hemme
Pitruslaan 32
7534 JA Glanerbrug
Telefoon: 053-4610829
E-mail: secretaris@gvv-goudvink.nl

Penningmeester:

Rene Konter
W. Bontekoestraat 17
7532 CC Glanerbrug
Telefoon: 053-4613684<
E-mail: penningmeester@gvv-goudvink.nl

Ringcommisaris:

Jerry Oosterhof
WC Schoutenstraat 88
7532 XZ Glanerbrug
Telefoon: 06-40187148
E-mail: ringencommissaris@gvv-goudvink.nl

2e Voorzitter:

Freddy Elbert
Oostburgweg 85
7533 BE Enschede
E-mail: freddy@gvv-goudvink.nl

2e Secretaris /Webmaster :

Marcel Levers
Kastanjestraat 42
7545 HZ Enschede
Telefoon : 06-53744755
E-mail:  webmaster@gvv-goudvink.nl

2e Penningmeester:

Lars ten Thije
Telefoon: 053-4611681
E-mail:  lars@gvv-goudvink.nl 

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink