Het Clubhuis

G.V.V. “De Goudvink” houdt haar bijeenkomsten in het clubgebouw

op het Bultserve te Glanerbrug.

Voor activiteiten verwijs ik u naar de Agenda

Adres Clubgebouw:

Kerkstraat 92a 7532 AV Glanerbrug

K.v.K. Nr 57505012

UBN geregistreerde locatie

UBN 7775273

clubhuis-1

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink