Het LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van G.V.V. “De Goudvink loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De contributie bedraagt voor bondsleden € 40 per jaar.
Men wordt automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), ontvangt dan iedere maand het blad “Onze Vogels” en krijgt een eigen kweeknummer toegewezen.
Tevens ontvangt men het het clubblad van “de Goudvink”.

Clubleden: betalen per jaar €  25,-

Men ontvangt het clubblad en mag aan alle clubactiviteiten deelnemen.

Jeugd Bondsleden: betalen € 20,-
Jeugd Clubleden: betalen € 10,-

Binnen de Goudvink werken we met automatische incasso, de contributie word in december afgeschreven voor het volgende jaar. Wil of kun je niet voldoen aan de automatische incasso, dan kan dit alleen in overleg met de penningmeester, hier geld wel is de contributie niet betaald voor 1 december en heeft men geen regeling getroffen met de penningmeester voor gespreide betaling, zal het lidmaatschap van het nieuwe jaar per 1 januari worden stop gezet.

Als u zich aanmeld als lid gaat u akkoord dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken in onze ledenadministratie en meld u zich aan als bondslid worden deze gegevens ook gedeeld met Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV).

Bedanken voor het lidmaatschap: Schriftelijk of via onderstaand formulier bij de secretaris voor december.

Inschrijfformulier G.V.V de Goudvink

  • Let op: U krijgt een bevestigings mail van de secretaris met betaling gegevens voor eerste contributie na betaling dan pas is het officieel doorgevoerd en bent u lid

 

Bevesteging

Wijzigingen van lidmaadschap G.V.V de Goudvink

  • Let op: U krijgt een bevestigingsmail van de secretaris dan pas is het officieel doorgevoerd

 

Bevesteging

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink