Het LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van G.V.V. “De Goudvink loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De contributie bedraagt voor bondsleden € 32.50 per jaar en éénmalig € 5.00 inschrijfgeld.
En voor 65+ bondsleden € 30.00 per jaar en éénmalig € 5.00 inschrijfgeld

Men wordt automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), ontvangt dan iedere maand het blad “Onze Vogels” en krijgt een eigen kweeknummer toegewezen.
Tevens ontvangt men het het clubblad van “de Goudvink”.

Clubleden: betalen per jaar € 17.00 (Let op per 1-1-2018 zal dit € 20,- worden) en éénmalig € 5.00 inschrijfgeld.

Men ontvangt het clubblad en mag aan alle clubactiviteiten deelnemen.

Jeugd Bondsleden: betalen €15.00 en éénmalig € 5.00 inschrijfgeld.
Jeugd Clubleden: betalen € 7,50 (Let op per 1-1-2018 zal dit € 10,- worden) en éénmalig € 5.00 inschrijfgeld.

Is de contributie niet betaald voor 1 december en heeft men geen regeling getroffen met de penningmeester voor gespreide betaling, zal het lidmaatschap van het nieuwe jaar per 1 januari worden stop gezet.

Bedanken voor het lidmaatschap: Schriftelijk of via onderstaand formulier bij de secretaris voor 31 december.

Inschrijfformulier G.V.V de Goudvink

  • Let op: U krijgt een bevestigingsmail met de betalingsgegevens na betaling bent u pas officieel lid

 

Bevesteging

Wijzigingen van lidmaadschap G.V.V de Goudvink

  • Let op: U krijgt een bevestigingsmail van de secretaris dan pas is het officieel doorgevoerd

 

Bevesteging

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink