Nieuws van het bestuur

Beste Leden,

U heeft net ons clubblad ontvangen of gaat hem een dezer dagen ontvangen. Er staan een paar belangrijke punten in die voor een ieder die ringen besteld belangrijk zijn.

Met ingang van 1 ronde ringenbestellen 2022 zal dit plaatsvinden bij Jerry Oosterhof, Johan Hakvoort heeft Jerry afgelopen jaar mee laten lopen zoals we dit ook hebben besproken op de jaarvergadering 2020.

Ook zult u de agenda van de jaarvergadering vinden in het clubblad, de eerst volgende ledenvergadering die na de covid-19 perikelen doorgang kan vinden zal dan ook onze jaarvergadering zijn.

Deze jaarvergadering zijn er bestuursverkiezingen voor de functie Penningmeester: René Konter (herkiesbaar), 2de voorzitter: Freddy Elbert (herkiesbaar), Ringencommissaris: Johan Hakvoort (niet herkiesbaar) Zoals ook hier boven te lezen zal Jerry de functie gaan bekleden.

We willen Jerry veel succes wensen met zijn nieuwe functie als Ringencommissaris. En Johan vast bedanken voor zijn inzet als bestuurslid en een goede overdracht in de jaarvergadering zullen we het officieel doen.

Als er nieuws is zullen we u via de site en mail informeren.