Belangrijkste punten jaarvergadering 17-02-2020

Beste Leden,

Ik heb net een mail uitgestuurd aan alle leden.

Hier staan de belangrijkste punten van de jaarvergadering.

Waaronder aanpassing contributie, Minimaal en maximaal aantal punten op TT, wijziging van keurdag en uitslagen bestuursverkiezing en weer instellen van generaalkampioen.

Geen mail gehad, geef dan je correcte mail adres door op secretaris@gvv-goudvink.nl