Famieliedag 2018

Beste Leden,

Op zondag 1 juli staat onze familiedag 2018 weer op het programma.

Dit jaar is het is er weer een leuke fietstocht uitgezet.
De fietsers zullen 10:30 vertrekken bij het clubgebouw.

En aansluitend rond de klok 14:00 is de BBQ voor de mensen die zich hebben opgegeven.
Kosten voor de BBQ zijn net als voorgaande jaren € 10,- per persoon.

Opgave kan door Linda Boers te bellen 053-4613246 of via het simpel onderstaande inschrijflijst.

 

algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Zoals jullie misschien gezien of gehoord hebben op het nieuws of in de krant zal er wat veranderen in privacywetgeving.

Wij gaan netjes om met uw privacy

Op 25 mei 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm is toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u

Netjes omgaan met uw persoonsgegevens

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties en verenigingen die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons vereniging, denk aan de ledenadministratie die wij hebben, en waar we een aantal basis gegevens bewaren die u aan levert bij begin lidmaatschap: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboorte datum, email adres, jeugd of volwassen lid, ingang datum lid maatschap en of je club of bondslid bent. Voor bondsleden worden ook Registratie nummer van de bond, kweeknummer en BSN nummer voor ringenbestellen verwerkt in de leden administratie. Maar ook de aangeleverde gegevens op de inschrijfformulieren van de Tentoonstelling (TT).
Wij kunnen ons werk/inschrijving niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens.
Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Vanaf 25 mei 2018 moeten we kunnen bewijzen dat we voldoen aan onze verantwoordingsplicht. We zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar we moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.
Wij moeten jullie hier over dus ook inlichten dat we deze gegevens bewaren en gebruiken als vereniging, daarom ook hier vast deze vermelding op de website en later in ons clubblad die ieder lid ontvangt thuis ook als hij niet op de vergadering aanwezig is.
We moeten nog even kijken hoe we hier een vervolg aan gaan geven i.v.m. toestemming van jullie om deze basis gegevens te gebruiken. Omdat we dit niet op ons inschrijfformulier hadden staan ten tijde van jullie inschrijving als lid.

Voor nieuwe leden zullen wij ze dit kenbaar maken op het inschrijfformulier zowel in ons clubblad als op onze website. Dat ze door inlevering akkoord gaan met verwerking van deze basis gegevens in de leden administratie. Dit geld tevens voor de inschrijfformulieren van de TT en het TT regelement hier zal in komen te staan dat deelnemer akkoord gaat dat wij zijn of haar aangeleverde gegevens mogen gebruiken voor de TT.

Kortom: wij beloven u dat we netjes omgaan met uw persoonsgegevens en dat we dat ook blijven doen.

We houden jullie op de hoogte zowel op de vergadering als via ons clubblad en onze website.

Marcel Levers
2e secretaris
G.V.V. de Goudvink.

Goudvink heeft geen leden stop

Beste Leden en vrienden van G.V.V. de Goudvink,

Wij als bestuur hebben vernomen,  dat individuen binnen ander vogelverenigingen rond vertellen dat G.V.V de Goudvink een ledenstop heeft, en je dus beter ergens anders lid kunt worden.

Laat 1 ding duidelijk zijn  wij hebben geen leden stop.

Erg vervelend dat dit gebeurd, gelukkig is dit ons ter oren gekomen en kunnen wij dit tegen spreken.

En kunnen we gewoon met trots zeggen dat we een gezonde verenging zijn met nieuwe aanwas. Want per 1 januari 2018 hebben we gewoon weer 4 nieuwe bondsleden bij, waarvan 1 jeugdlid.

Mocht je dus wat horen dan kun je dit direct tegen spreken.

Met vriendelijke Groet,
Het bestuur.

Scholen op bezoek 2017

Beste leden, en vrienden van de Goudvink.

Net als de laatste jaren stellen we de 2 dagen tussen de keuring, en de tentoonstelling (TT) ons clubgebouw en tijd beschikbaar om de schooljeugd van de groep 5, 6 of 7 wegwijs te maken in de vogelwereld.

De uitnodiging zijn vandaag dinsdag 26-09-2017 verstuurd.

We geven de scholen een keuze uit de volgende dagen en tijden en zodra er een tijd bezet is zal ik dat hier verwerken.

Donderdag 9 november 9:00 uur (BEZET)
Donderdag 9 november 10:30 uur (BEZET)
Donderdag 9 november 13:00 uur (BEZET)
Vrijdag 10 november 9:00 uur (BEZET)
Vrijdag 10 november 10:30 uur 
Vrijdag 10 november 13:00 uur

Familiedag G.V.V. de Goudvink 2017

Beste Leden,

Op zondag 2 juli staat onze familiedag 2017 weer op het programma.

Dit jaar is er weer keuze uit Fietsen en Vissen.
De fietsers zullen 10:30 vertrekken bij het clubgebouw.

En aansluitend rond de klok 14:00 is de BBQ voor de mensen die zich hebben opgegeven.
Kosten voor de BBQ zijn net als voorgaande jaren € 10,- per persoon.

Opgave kan door Johan Hakvoort te bellen 053-4613670 of via het simpel onderstaande inschrijflijst.

 

Damesavond 29 maart.

Beste dames van de Goudvink,

Op 29 maart willen wij weer een gezellige damesavond houden.
Er is gevraagd om nog een keer weer te sjoelen.

We wil vragen om allemaal een leuk cadeautje te kopen ,echt een leuk cadeautje en deze in te pakken (voor 5,00 euro).

Voor wat lekkers bij de koffie en hapjes word voor gezorgd.

Clubgebouw is vanaf 19.00 uur geopend willen ongeveer 19.30 beginnen.

Zijn er vragen of wil je mee doen even een berichtje naar Rie van Dijk, en dan maken we er een gezellige avond van tot dan.       

De organisatie
Linda Boers en Rie van Dijk
egbert.rie@kpnmail.nl
053-4611136

Belangrijkste punten jaarvergadering 20-02-2017

Beste Leden,

Hier de paar belangrijke punten uit de jaarvergadering.

Bestuursverkiezing .
De functie Secretaris en 2e Penningmeester waren verkiesbaar, er heeft zich niemand opgegeven.
Dus Lars ten Thije zal weer verdergaan als 2e Penningmeester.
Bert Hemme zal verder gaan als Secretaris, alleen zal hij i.v.m zijn opleiding van keurmeester de taken van het secretariaat verdelen met Marcel Levers.

Benoeming kascontrole commissie.
G Korte was dit jaar voor het laatst, dus zal B Hendriks en R van Dijk volgend jaar de kascontrole uitvoeren.
Dus moeten we een nieuwe reserve lid benoemen, D Geluk heeft zich hier voor vrijwillig opgegeven.

Generaal Kampioen.
Net als elk jaar word de generaal kampioen bekend gemaakt.
Voor dit jaar is dat Freddy Elbert met 1017 punten.
Om aanspraak te maken op de titel generaal Kampioen, moet je de punten van de beste 5 vogels van de onderlinge TT opgeven en de punten van de beste 3 vogels op twee ander TT’s.

Bestuursbeleid.
Het voorstel vanuit het bestuur was om de contributie voor clubleden te verhogen voor het jaar 2018.
En wel voor een volwassen Clublid van € 17,- naar € 20,- en voor Jeugd Clublid van € 7,- naar € 10,-.
Er is een stemming geweest en het voorstel is unaniem aangenomen.

Overige zaken.

  • We gaan de hele maand maart op de donderdag TT kooien schilderen om 19:00.  Kooien kunnen worden ingeleverd zonder stokken, voorfront en borstel schoon.  En de kosten van de materialen  en verf verdelen over de geschilderde kooien.
  • We gaan een hokbezoek houden dit jaar, de voorzitter heeft aantal leden vrijwillig aangewezen waar we langsgaan dit jaar.
  • De familie dag word dit jaar door L Boers, A Levers, G Korte, B Hendriks en J Hakvoort georganiseerd.
  • Donderdag 23-02-17 gaan we het clubgebouw schoonmaken aan de binnen zijde, vele handen maken licht werk dus tot dan

Opgave feestavond 25-02-2017

Beste Leden G.V.V. de Goudvink,

Zoals vermeld in de ledenvergadering van januari en in de mail van gisteren over de jaarvergadering, willen graag een indicatie wie er komt op de feestavond van 25 februari 2017.

De reden hier voor is dat we dan gericht wat kunnen bestellen voor de innerlijke mens, en dit dus op tijd moeten weten. 

Je kunt je nog aanmelden tot 20 februari 2017 op de jaarvergadering bij een van de bestuursleden of via onderstaand simpel formulier.

 

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

 

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink