FAMILIEDAG 2019

Beste Leden,

Op zondag 7 juli staat onze familiedag 2019 weer op het programma.

Dit jaar is het is er weer een leuke fietstocht uitgezet.
De fietsers zullen 10:30 vertrekken bij het clubgebouw.

En aansluitend rond de klok 14:00 is de BBQ voor de mensen die zich hebben opgegeven.
Kosten voor de BBQ zijn net als voorgaande jaren € 10,- per persoon.

Opgave kan door Linda Boers te bellen 053-4613246 of via het simpel onderstaande inschrijflijst.

Rabo Clubkas Campagne

Jouw stem is geld waard!

Rabobank Twente Oost draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Twente Oost stelt € 150.000,- beschikbaar! Ook G.V.V. de Goudvink doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen

Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april mogen klanten van Rabobank Twente Oost drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,- te delen door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. G.V.V. de Goudvink ontvangt het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor G.V.V. de Goudvink belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor energie zuinige maatregelen. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan G.V.V. de Goudvink tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Twente Oost. Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/twenteoost. Bedankt voor jouw steun!

Groeten van G.V.V. de Goudvink

Voorbereidingen Voorjaarsmarkt

Zoals jullie waarschijnlijk allemaal weten houden we 7 april een voorjaarsmarkt en zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Uiteraard kunnen we dit niet alleen, en hebben we jullie hulp nodig we zoeken het volgende vaardigheden.

Elke donderdag avond 19:00 zijn we opzoek naar handige mannen die vogelhuisjes en ander dingen kunnen maken of in elkaar zetten.

Vrijdag 5 april om 13:30 zijn we opzoek naar aantal Dames die mee kunnen helpen het clubgebouw klaar te maken voor voorjaarsmarkt en een aantal die kunnen assisteren met maken van de laatste bloemstukken.

Tevens hebben wij de media aangeschreven om een artikel ter promotie van onze voorjaarsmarkt te plaatsen. Wij zelf zullen ook artikelen of posters delen op onze Facebook en Twitter en op onze nieuwe Instagram account graag verzoek ik aan jullie om deze te liken en delen.

Hebt u vragen dan kunt u terecht Bij Rie van Dijk en Linda Boers voorjaarsmarkt@gvv-goudvink.nl

Mail belangrijkste punten van de jaarvergadering

Beste Leden,

Ik heb net een mail uitgestuurd aan alle leden.

Hier staan de belangrijkste punten van de jaarvergadering.

Waaronder aanpassing TT prijzen, uitslagen bestuursverkiezing en de bekendmaking van de generaalkampioen Eddy gefeliciteerd met mooie resultaat 1019 punten.

 

image.png
 Heeft u deze mail niet ontvangen, zorg dan dat u correcte mailadres bekend is bij de secretaris. Wij krijgen vaak mail retour omdat deze niet meer werkt. Mail u correcte mailadres even door na secretaris@gvv-goudvink.nl
Met vriendelijke groet,
Namens G.V.V De Goudvink
Marcel Levers
2e Secretaris

Voorjaarsmarkt 2019

Beste Dames van de Goudvink,

We willen weer een voorjaarsmarkt houden en wel op 7 april dit valt dan samen met de vogelbeurs dus dit past mooi samen ook gezien aantal bezoekers die er dan komen voor de vogelbeurs.

We houden vrijdag 8 maart een vergadering samen met de mannen van de knutselploeg. De kantine is dan vanaf 19.00 geopend en rond 20.00 de vergadering.

We hopen dat jullie allemaal weer komen op de vergadering en ook leuke ideeën hebben voor de voorjaarsmarkt.

We zouden het fijn vinden dat je even aangeeft of je komt op de vergadering 8 maart.

Mochten er vragen zijn horen we het ook graag.

Met vriendelijke groet,
Rie van Dijk en Linda Boers
voorjaarsmarkt@gvv-goudvink.nl

Famieliedag 2018

Beste Leden,

Op zondag 1 juli staat onze familiedag 2018 weer op het programma.

Dit jaar is het is er weer een leuke fietstocht uitgezet.
De fietsers zullen 10:30 vertrekken bij het clubgebouw.

En aansluitend rond de klok 14:00 is de BBQ voor de mensen die zich hebben opgegeven.
Kosten voor de BBQ zijn net als voorgaande jaren € 10,- per persoon.

Opgave kan door Linda Boers te bellen 053-4613246 of via het simpel onderstaande inschrijflijst.

 

algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Zoals jullie misschien gezien of gehoord hebben op het nieuws of in de krant zal er wat veranderen in privacywetgeving.

Wij gaan netjes om met uw privacy

Op 25 mei 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm is toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u

Netjes omgaan met uw persoonsgegevens

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties en verenigingen die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons vereniging, denk aan de ledenadministratie die wij hebben, en waar we een aantal basis gegevens bewaren die u aan levert bij begin lidmaatschap: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboorte datum, email adres, jeugd of volwassen lid, ingang datum lid maatschap en of je club of bondslid bent. Voor bondsleden worden ook Registratie nummer van de bond, kweeknummer en BSN nummer voor ringenbestellen verwerkt in de leden administratie. Maar ook de aangeleverde gegevens op de inschrijfformulieren van de Tentoonstelling (TT).
Wij kunnen ons werk/inschrijving niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens.
Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Vanaf 25 mei 2018 moeten we kunnen bewijzen dat we voldoen aan onze verantwoordingsplicht. We zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar we moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.
Wij moeten jullie hier over dus ook inlichten dat we deze gegevens bewaren en gebruiken als vereniging, daarom ook hier vast deze vermelding op de website en later in ons clubblad die ieder lid ontvangt thuis ook als hij niet op de vergadering aanwezig is.
We moeten nog even kijken hoe we hier een vervolg aan gaan geven i.v.m. toestemming van jullie om deze basis gegevens te gebruiken. Omdat we dit niet op ons inschrijfformulier hadden staan ten tijde van jullie inschrijving als lid.

Voor nieuwe leden zullen wij ze dit kenbaar maken op het inschrijfformulier zowel in ons clubblad als op onze website. Dat ze door inlevering akkoord gaan met verwerking van deze basis gegevens in de leden administratie. Dit geld tevens voor de inschrijfformulieren van de TT en het TT regelement hier zal in komen te staan dat deelnemer akkoord gaat dat wij zijn of haar aangeleverde gegevens mogen gebruiken voor de TT.

Kortom: wij beloven u dat we netjes omgaan met uw persoonsgegevens en dat we dat ook blijven doen.

We houden jullie op de hoogte zowel op de vergadering als via ons clubblad en onze website.

Marcel Levers
2e secretaris
G.V.V. de Goudvink.

Goudvink heeft geen leden stop

Beste Leden en vrienden van G.V.V. de Goudvink,

Wij als bestuur hebben vernomen,  dat individuen binnen ander vogelverenigingen rond vertellen dat G.V.V de Goudvink een ledenstop heeft, en je dus beter ergens anders lid kunt worden.

Laat 1 ding duidelijk zijn  wij hebben geen leden stop.

Erg vervelend dat dit gebeurd, gelukkig is dit ons ter oren gekomen en kunnen wij dit tegen spreken.

En kunnen we gewoon met trots zeggen dat we een gezonde verenging zijn met nieuwe aanwas. Want per 1 januari 2018 hebben we gewoon weer 4 nieuwe bondsleden bij, waarvan 1 jeugdlid.

Mocht je dus wat horen dan kun je dit direct tegen spreken.

Met vriendelijke Groet,
Het bestuur.

Glanerbrugse vogel vereniging de Goudvink