algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Zoals jullie misschien gezien of gehoord hebben op het nieuws of in de krant zal er wat veranderen in privacywetgeving.

Wij gaan netjes om met uw privacy

Op 25 mei 2018 gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm is toegenomen. Doel van deze wet is het verbeteren van de privacy van personen. Dus ook die van u

Netjes omgaan met uw persoonsgegevens

De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties en verenigingen die werken met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons vereniging, denk aan de ledenadministratie die wij hebben, en waar we een aantal basis gegevens bewaren die u aan levert bij begin lidmaatschap: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, geboorte datum, email adres, jeugd of volwassen lid, ingang datum lid maatschap en of je club of bondslid bent. Voor bondsleden worden ook Registratie nummer van de bond, kweeknummer en BSN nummer voor ringenbestellen verwerkt in de leden administratie. Maar ook de aangeleverde gegevens op de inschrijfformulieren van de Tentoonstelling (TT).
Wij kunnen ons werk/inschrijving niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens.
Wij verzamelen echter alléén persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.

Vanaf 25 mei 2018 moeten we kunnen bewijzen dat we voldoen aan onze verantwoordingsplicht. We zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar we moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.
Wij moeten jullie hier over dus ook inlichten dat we deze gegevens bewaren en gebruiken als vereniging, daarom ook hier vast deze vermelding op de website en later in ons clubblad die ieder lid ontvangt thuis ook als hij niet op de vergadering aanwezig is.
We moeten nog even kijken hoe we hier een vervolg aan gaan geven i.v.m. toestemming van jullie om deze basis gegevens te gebruiken. Omdat we dit niet op ons inschrijfformulier hadden staan ten tijde van jullie inschrijving als lid.

Voor nieuwe leden zullen wij ze dit kenbaar maken op het inschrijfformulier zowel in ons clubblad als op onze website. Dat ze door inlevering akkoord gaan met verwerking van deze basis gegevens in de leden administratie. Dit geld tevens voor de inschrijfformulieren van de TT en het TT regelement hier zal in komen te staan dat deelnemer akkoord gaat dat wij zijn of haar aangeleverde gegevens mogen gebruiken voor de TT.

Kortom: wij beloven u dat we netjes omgaan met uw persoonsgegevens en dat we dat ook blijven doen.

We houden jullie op de hoogte zowel op de vergadering als via ons clubblad en onze website.

Marcel Levers
2e secretaris
G.V.V. de Goudvink.