Agenda wijzigingen/toevoegingen 2017

Beste Leden en vrienden van de Goudvink,

Hier even een paar data voor begin januari.

 • Donderdag 5 januari Kaarten 20:00
 • Zaterdag 7 januari Nieuwjaars receptie 19:30
 • Zondag 8 januari Vogelbeurs 10:00 ( i.p.v 1 januari )
 • Maandag 16 januari Ledenvergadering  20:00

Feestavond
Zoals bekend hebben we de feestavond 26-11-16 geannuleerd  en zouden we met een nieuwe datum komen in begin van het jaar dit word nu zaterdag 25 februari we komen nog met verder informatie maar zet het vast in je agenda

TT kooien schilderen
Tevens hebben we de volgende dagen ingepland om alle TT kooien te schilderen van de club en de leden.  De leden kunnen hun TT kooien zonder zit stokken, voorfront  en borstel schoon inleveren dan worden ze weer geschilderd door de vrijwilligers. De kosten delen we door het aantal kooien.

 • Donderdag 2 maart 19:00(Eigen kooien inleveren)
 • Donderdag 9 maart 19:00
 • Donderdag 16 maart 19:00
 • Donderdag 23 maart 19:00
 • Donderdag 30 maart 19:00

Schoonmaken clubgebouw
Het is de bedoeling om 3x op jaarbasis een keer goed alles schoon te maken binnen.

 • Donderdag 23 februari 19:00
 • Donderdag 21 september 19:00
 • Donderdag 30 november 19:00

Al deze datums zijn ook te vinden in onze Google agenda

Het bestuur wenst u