Belangrijkste punten jaarvergadering 20-02-2017

Beste Leden,

Hier de paar belangrijke punten uit de jaarvergadering.

Bestuursverkiezing .
De functie Secretaris en 2e Penningmeester waren verkiesbaar, er heeft zich niemand opgegeven.
Dus Lars ten Thije zal weer verdergaan als 2e Penningmeester.
Bert Hemme zal verder gaan als Secretaris, alleen zal hij i.v.m zijn opleiding van keurmeester de taken van het secretariaat verdelen met Marcel Levers.

Benoeming kascontrole commissie.
G Korte was dit jaar voor het laatst, dus zal B Hendriks en R van Dijk volgend jaar de kascontrole uitvoeren.
Dus moeten we een nieuwe reserve lid benoemen, D Geluk heeft zich hier voor vrijwillig opgegeven.

Generaal Kampioen.
Net als elk jaar word de generaal kampioen bekend gemaakt.
Voor dit jaar is dat Freddy Elbert met 1017 punten.
Om aanspraak te maken op de titel generaal Kampioen, moet je de punten van de beste 5 vogels van de onderlinge TT opgeven en de punten van de beste 3 vogels op twee ander TT’s.

Bestuursbeleid.
Het voorstel vanuit het bestuur was om de contributie voor clubleden te verhogen voor het jaar 2018.
En wel voor een volwassen Clublid van € 17,- naar € 20,- en voor Jeugd Clublid van € 7,- naar € 10,-.
Er is een stemming geweest en het voorstel is unaniem aangenomen.

Overige zaken.

  • We gaan de hele maand maart op de donderdag TT kooien schilderen om 19:00.  Kooien kunnen worden ingeleverd zonder stokken, voorfront en borstel schoon.  En de kosten van de materialen  en verf verdelen over de geschilderde kooien.
  • We gaan een hokbezoek houden dit jaar, de voorzitter heeft aantal leden vrijwillig aangewezen waar we langsgaan dit jaar.
  • De familie dag word dit jaar door L Boers, A Levers, G Korte, B Hendriks en J Hakvoort georganiseerd.
  • Donderdag 23-02-17 gaan we het clubgebouw schoonmaken aan de binnen zijde, vele handen maken licht werk dus tot dan